موزه مجازی ميراث معنوی ايران

از آن‌جا که ميراث معنوی يا ميراث فرهنگی ناملموس ماهيتی غير مادی دارد و امکان قرار دادن بخش‌های تشکيل دهنده آن در کنار يکديگر در قالب يک ساختار مادی درعمل ناممکن است، و نيز به دليل جايگاه ويژه هويت‌بخش آن به عنوان روح تشکيل دهنده تمدن‌ها، موزه مجازی ميراث معنوی ايران جهت آشنايی علاقه‌مندان با ويژگی‌های فرهنگی اقوام ايرانی ايجاد گرديد.

کنوانسيون بين المللی حفظ ميراث فرهنگی ناملموس (معنوی)

سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، يونسکو، در سی و دومين نشست خود در سال 2003 ميلادی در پاريس، با توجه به اسناد متعدد بين‌المللی موجود در زمينه حقوق بشر، پيمان بين‌المللی حقوق اقتصادی ... (مطالعه کامل کنوانسيون بين المللی حفظ ميراث فرهنگی ناملموس معنوی)

ميراث فرهنگی ناملموس (معنوی)

 تمدن بشری مجموعه‌ای از دستاوردهای مادی و معنوی انسانهاست که هيچکدام بدون ديگری، توليد و ايجاد نمی‌شده‌اند. ميراث فرهنگی ناملموس يا ميراث معنوی، بخشی از دستاوردهای تمدن‌هاست که به آن‌ها هويت میبخشد ... (مطالعه کامل ميراث فرهنگی ناملموس ميراث معنوی)   

موزه مجازی میراث معنوی ایران

مراسم هلوهلو

 

زندگي قوم بلوچ آميزه‌اي از مراسم، آيين‌ها، عقايد و باورهايي است ،که ريشه در سنتي ديرين دارند. به ندرت مراسم يا آييني مي‌توان يافت که با موسيقي همراه نباشد. مراسم بلوچي در مجموع يا آيين‌هاي کيشي- مذهبي هستند و يا جشن‌ها و اعياد را تشکيل مي‌دهند. عمده‌ترين آيين‌هاي کيشي- مذهبي عبارتنداز: گواتي، مولود(مالد و پير پتز)، انواع زار، محفل دراويش صاحبان، مجالس ترحيم؛ و مهم‌ترين جشن‌ها عبارتنداز: عروسي، زايمان، ختنه سوران، هامين(خرما‌چيني) و گندم‌چيني. به طور کلي اساس ملودي‌ها بر مبناي شرايط و مراسم، به ويژه تحت مفاهيم متفاوتي تدوين شده اند.

 

 

هلوهالو هلو( halo hâlo halo  )  که به اختصار به آن (هالو) هم مي‌گويند، صوت (ترانه) اي است، که عمدتا به هنگام عروسي و گاهي به مناسبت هر گونه شادماني خوانده مي‌شود . در مراسم عروسي، زماني که به عروس لباس عروسي مي‌پوشانند و يا به دست و پايش حنا مي‌بندند. و يا زماني که داماد را به حمام مي‌برند و بر او لباس نو مي‌پوشانند، اين صوت با آهنگ هماهنگ و زيبايي به صورت دسته جمعي خوانده مي‌شود. موضوع آن ذکر اوصاف و قابليت‌هاي برجسته عروس يا داماد است، که در آن حالت هيجاني براي ابراز شادماني شرکت کنندگان و لذت بردن از مراسم اجرا مي‌شود .

هالو همراه با سازهايي مثل رباب ، قيچک ، ديره، نگده، و يا تمبوره، و در صورت نبودن ساز، بدون  ساز هم اجرا مي‌شود. هالو به صورت جمعي اجرا مي‌گردد و زنان در اجراي آن نقش فعال‌تري دارند. نحوه اجراي آن به شرح زير است: يک خواننده خوش آهنگ بيتي غير تکراري را با آهنگ خوش مي‌خواند، و حاضرين به صورت ترجيع‌بند مي‌گويند:

هلو هالو هلو ، وشين هلو بت

يک شاد باش خوب بگوييد

بابه هلو هالو کنت سالونک نواب انت ، من گل يي چنان

اي بابا يک شاد باش خوب براي داماد گل و خوب من بگوييد

اينک به عنوان نمونه، هالويي که در صفحه 238 کتاب (گل کارء چکن کار ) نوشته صبا دشنياري، انتشارات بهارگاه پبليکشنز ، کراچي 1990، آمده است، ارا ئه مي گردد.

 

هلو هالو کن ات وشين هلوئي 

 

 

 

هلو هالو کن ات مير منيگ

 

 

يک شاد باش خوب و قشنگ براي امير من انجام دهيد

 

هلو هالو کن ات آتکگ چه دور

 

 

 

 هلو هالو کن ات چماني نور

 

 

يک شاد باش از راه دور آمده است و يک شاد باش بگويد

از چشمان نوراني

 

هلو هالو کن ات مير يلينء

 

 

 

  هلو هالو کن ات آپل گدينء

 

 

يک شاد باش براي امير قوي که لباسهاي پر گل دارد

 

هلو هالو کن ات شيرين مزارء

 

 

 

هلو هالو کن ات دريا دل راء

 

 

يک شاد باش براي امير شير مرد که دل درياي دارد                                                                                                                            

 

هلو وهالو کن ات زهم کتارء

 

 

 

هلو هالو کن ات لج ميارء

 

 

يک شاد باش بگو براي شمشير گرز براي امير با غيرت

و باحيا

 

هلو هالو کن ات شاهين بلوچان                             

 

 

 

هلو هالو کن ات اي ماهء روچا ن

 

 

يک شاد باش بگويد براي بلوچ‌هاي بزرگ و خوش ‌ێصورت

ابزار و وسايل مورد استفاده عبارتنداز: رباب ، قيچک ، ديره ، نگده ،تمبوره ، دف

 

مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی

«مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، تحت نظارت یونسکو»، که مقرر است در بعد بین‌المللی، با نام اختصاری «مرکز میراث ناملموس تهران» خوانده شود، حاصل ابتکاری جدید در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری است که به‌واسطه آن مقرر گشته دامنه فعالیت‌های کشورمان در این حوزه به ورای مرزهای سیاسی- اداری گسترده شود، و کل منطقه آسیای غربی و مرکزی را در بر بگیرد

کیفیت محتوایی و طراحی موزه مجازی میراث معنوی چگونه است ؟

عالی - 31%
بسيار خوب - 21.1%
خوب - 22.5%
متوسط - 8.5%
بد - 16.9%

اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخی و فرهنگی

پس از پيروزی انقلاب اسلامی و با تاسيس سازمان ميراث فرهنگی کشور، اداره موزه‌ها که تا پيش از آن فراز و نشيب‌های ساختاری بسياری را پشت سر گذاشته بود با عنوان اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخی و فرهنگی به فعاليت خود ادامه داد. اداره کل موزه‌ها که با هدف کلی برنامه‌ريزی و ايجاد موزه‌های گوناگون

سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

ميراث فرهنگي هر كشور يكي از اساسي‌ترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خلاقيت و خودباوري ملي است. پژوهش در زمينه‌هاي مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاريخي، شناخت ارزش‌هاي حاصل از حيات طولاني جامعه و تسريع ارزش‌هاي نهفته در ميراث فرهنگي به حيات امروزين جامعه مي‌شود و بالقوه قادر به تعيين مرزهاي فرهنگي جوامع بشري بوده و حداقل يكي از عوامل اصلي بازشناسي ملت‌ها وكشورها از يكديگر است.پرتال سازمان میراث فرهنگی کشور ichto.ir