موزه مجازی ميراث معنوی ايران

از آن‌جا که ميراث معنوی يا ميراث فرهنگی ناملموس ماهيتی غير مادی دارد و امکان قرار دادن بخش‌های تشکيل دهنده آن در کنار يکديگر در قالب يک ساختار مادی درعمل ناممکن است، و نيز به دليل جايگاه ويژه هويت‌بخش آن به عنوان روح تشکيل دهنده تمدن‌ها، موزه مجازی ميراث معنوی ايران جهت آشنايی علاقه‌مندان با ويژگی‌های فرهنگی اقوام ايرانی ايجاد گرديد.

کنوانسيون بين المللی حفظ ميراث فرهنگی ناملموس (معنوی)

سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، يونسکو، در سی و دومين نشست خود در سال 2003 ميلادی در پاريس، با توجه به اسناد متعدد بين‌المللی موجود در زمينه حقوق بشر، پيمان بين‌المللی حقوق اقتصادی ... (مطالعه کامل کنوانسيون بين المللی حفظ ميراث فرهنگی ناملموس معنوی)

ميراث فرهنگی ناملموس (معنوی)

 تمدن بشری مجموعه‌ای از دستاوردهای مادی و معنوی انسانهاست که هيچکدام بدون ديگری، توليد و ايجاد نمی‌شده‌اند. ميراث فرهنگی ناملموس يا ميراث معنوی، بخشی از دستاوردهای تمدن‌هاست که به آن‌ها هويت میبخشد ... (مطالعه کامل ميراث فرهنگی ناملموس ميراث معنوی)   

موزه مجازی میراث معنوی ایران

ردیف موسیقی ایرانی

ردیف موسیقی ایرانی، فهرستی از موسیقی کلاسیک ایرانی است که ماهیت فرهنگ موسیقیایی پارس را شکل می دهد. بیش از 250 بخش دارای آهنگ که به گوشه معروف است، در چرخه ای کنارهم قرار گرفته اند این چیدمان به صورت بسیار اصولی انجام میشود که انواع موضوعات مختلف را نمایش می دهد. اصل اجرای موسیقی سنتی ایرانی بر بدیهی گویی می باشد که به حالات روحی اجراکننده و در پاسخ به شنوندگان می باشد. موسیقی دانان ایرانی سال ها عمر خود را صرف یادگیری ردیف های موسیقی به عنوان ابزاری برای اجرا و تنظیم می نمایند.

ردیف ممکن است دارای آواز یا بی آواز و کلام باشد و فقط از آلت های موسیقی در نواختن استفاده گردد. این امر به وسیله ی آلت های مختلف موسیقی و با تکنیک های متفاوت قابل اجرا است. از جمله سازها برای اجرای ردیف: تار و سه تار(وسیله زهی بلند) سنتور، کمانچه و نی می باشند. ردیف هم اصول زیبایی شناسی و هم اصول فلسفی را در فرهنگ موسیقیایی پارس مجسم می نمایند. فراگرفتن ردیف حداقل در یک دهه توسط هنرجویان علاقه مند و به کاربردن آنها در آیین های مرتاضی و تذهیب نفس، درهای اعتقاد به عالم معنا را به روی آنها باز کرد. این گنج بزرگ در قلب موسیقی ایرانی نهفته است که در هویت ملی و فرهنگی مردمان ایران زمین منعکس می گردد.

مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی

«مرکز مطالعات منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، تحت نظارت یونسکو»، که مقرر است در بعد بین‌المللی، با نام اختصاری «مرکز میراث ناملموس تهران» خوانده شود، حاصل ابتکاری جدید در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی، و گردشگری است که به‌واسطه آن مقرر گشته دامنه فعالیت‌های کشورمان در این حوزه به ورای مرزهای سیاسی- اداری گسترده شود، و کل منطقه آسیای غربی و مرکزی را در بر بگیرد

کیفیت محتوایی و طراحی موزه مجازی میراث معنوی چگونه است ؟

عالی - 31%
بسيار خوب - 21.1%
خوب - 22.5%
متوسط - 8.5%
بد - 16.9%

اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخی و فرهنگی

پس از پيروزی انقلاب اسلامی و با تاسيس سازمان ميراث فرهنگی کشور، اداره موزه‌ها که تا پيش از آن فراز و نشيب‌های ساختاری بسياری را پشت سر گذاشته بود با عنوان اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاريخی و فرهنگی به فعاليت خود ادامه داد. اداره کل موزه‌ها که با هدف کلی برنامه‌ريزی و ايجاد موزه‌های گوناگون

سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری

ميراث فرهنگي هر كشور يكي از اساسي‌ترين اركان تحكيم هويت، ايجاد خلاقيت و خودباوري ملي است. پژوهش در زمينه‌هاي مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاريخي، شناخت ارزش‌هاي حاصل از حيات طولاني جامعه و تسريع ارزش‌هاي نهفته در ميراث فرهنگي به حيات امروزين جامعه مي‌شود و بالقوه قادر به تعيين مرزهاي فرهنگي جوامع بشري بوده و حداقل يكي از عوامل اصلي بازشناسي ملت‌ها وكشورها از يكديگر است.پرتال سازمان میراث فرهنگی کشور ichto.ir