مهارت سنتی فرش بافی در کاشان

ایمیل پرینت

کاشان  مرکز دیرین  فرش عالی و  ناب ، تقریبا دارای یک سوم ساکنان شاغل در فرش بافی  با بیش از دو سوم از زنان بافنده است. روند فرش بافی با طراحی شروع می شود. در میان مجموعه ای از سبک های ایجاد شده  از جمله  نقوش مانند گل، برگ، شاخه، حیوانات و صحنه های بر گرفته از تاریخ ، تولید شده است. فرش بافته شده در یک دستگاه بافندگی که به عنوان دارقالی  شناخته شده که  تار و پود از نخ و یا ابریشم هستند..

 این توده، از پشم گره زده یا نخ  ابریشم با پیچ و تاب متمایز گره فارسی ساخته شده است. سپس  در محل یک ردیف از پود بافته شده قرار میگیرد و با شاته ضربه زده میشود. سبک بافی فارسی (همچنین به عنوان گره نامتقارن شناخته می شود) با ظرافت مثال زدنی در کاشان بکار میرود. به طوری که پشت فرش بصورت عالی و مساوی گره دارد.

رنگهای  فرش  کاشان از انواع رنگ های طبیعی شامل ریشه روناس، پوست گردو، پوست انار و برگ درخت مو بدست می آیند.

مهارت سنتی بافندگی فرش کاشان  برای دختران از طریق کارآموزی تحت آموزش مادران و مادر بزرگانشان منتقل می شود. کارآموزی نیز وسیله ای است که توسط آن مردان مهارت های خود را در  طراحی، رنگرزی، برش، بافندگی و ابزار سازی یاد میگیرند.