نوروز

ایمیل پرینت

نوروز به معنای سال جدید و ابتدای بهار است که در منطقه وسیعی از آذربایجان، هند، ایران، قرقیزستان، پاکستان، ترکیه و ازبکستان جشن گرفته می‌شود. نوروز هرساله در روز 21 مارچ بر اساس محاسبات نجومی جشن گرفته می‌شود.

نوروز با سنت‌های زیادی از جمله بیداری جمشید، پادشاه افسانه‌ای ایران و دیگر افسانه‌ها مرتبط است. مراسم همراه با بزم و شادی در مناطق مختلف متفاوت است؛ از جمله، پریدن از روی آتش یا نهر، راه رفتن بر روی بند، روشن کردن شمع بر روی درب خانه‌ها، بازی‌های سنتی مانند اسب سواری و کشتی سنتی می‌باشد.

رقص و آواز در همه مناطق دیده می‌شود. همچنین خانواده‌های نیمه مقدس و خوراک عمومی

کودکان یکی از کسانی هستند که از این جشن‌ها بسیار استفاده می‌کنند و در تعداد زیادی فعالیت شرکت می‌کنند مانند رنگ کردن تخم مرغ‌ها. زنان نقش مهمی در سر و سامان دادن نوروز و انتقال این سنت دارند. نوروز صلح، دوستی و اتحاد را بین نسل‌ها و خانواده‌ها ترویج می‌دهد