مراسم اهو اهو

ایمیل پرینت

 مراسم اهو اهو، در روستاي خورهه از توابع دهستان خورهه، بخش مرکزي شهرستان محلات استان مرکزي برگزار مي‌گردد. روستاي خورهه، يکي از تاريخي‌ترين نقاط استان مرکزي است و پيشينه سکونت در آن بر اساس شواهد يافت شده از محوطه پيش از تاريخي شهرياري در نزديکي خورهه به هزاره دوم پيش از ميلاد مي‌رسد. همچنين يکي از معدود آثار معماري دوره اشکاني، در مرزهاي امروزي ايران با نام محوطه اشکاني خورهه که هم اکنون بقاياي معماري آن از جمله دو ستون با سرستون‌هاي به سبک ايونيک برپاست، در اين روستا قرار دارد .

 اهو اهو يک مراسم سنتي است که شب نيمه ماه مبارک رمضان و هم‌زمان با سالروز ميلاد امام حسن مجتبي – ع -  درروستاي خورهه محلات  اجرا مي‌شود. اين مراسم به اين صورت است که نوجوانان روستا در دستههاي چند نفري به در خانه اهالي رفته و يک ترانه فولکوريک (عاميانه) اجرا مي‌نمايند.آن‌ها کوچک‌ترين فرزند پسر خانواده را مورد خطاب قرار داده و ترانه را به نام او مي‌خوانند و در انتها صاحب‌خانه مقداري آجيل، شيريني، پول و يا چيزهاي ديگر به آن‌ها مي‌دهد. در اين شب تمام خانواده‌ها منتظر هستند تا دسته‌هاي مختلف به در خانه آن‌هابروند. با گذشت ساليان سال اين مراسم و کم‌رنگ شدن مراسم سنتي قديمي در ايرانرخ داده، اما مراسم اهو اهو همچنان در خورهه به قوت خود باقي است. متن ترانه‌اي که درشب اهو اهو خوانده مي‌شود، به صورت ذيل مي‌باشد :

با فرض اينکه کوچک‌ترين فرزند پسر خانواده، علي نام دارد. قسمت اصلي ترانه را يکنفر مي‌خواند و قسمت اهو اهو را همه تکرار مي‌کنند. قسمت داخل پرانتز توضيح ترانهمي‌باشد.

علي خان شماييد                     اهو اهو      (علي خان شما هستيد)

از قله در نياييد                        اهو اهو      (از قلعه در نياييد )

که مردم دشمنتن                      اهو اهو     (که مردم دشمن تو هستن(

به قصد کشتنتن                       اهو اهو     (به قصد کشتن تو هستند(

خرکي خريدم                        اهو اهو     ( يک الاغ خريده ام(

دمبکش بريدم                        اهو اهو     (دم اونو بريدم(

يه چوب مي زنم مي‌خوابه              اهو اهو     

يه چوب مي زنم پا مي‌شه                 اهو اهو

بلبلا ريختن بر سر چنار               اهو اهو     (بلبلها روي چنار نشستند )

جيرجير مي‌کنن اشرفي بيار           اهو اهو     (آواز مي خوانند تا تو اشرفي براي مابياوري)

قليونو آب نم کن                     اهو اهو    (قليان را آماده کن )

آتيش به سرش بند کن               اهو اهو    (آتش روي آن بگذار )

تا ما بکشيم دودي                   اهو اهو    (تا ما قليان بکشيم )

آجيلو بيار زودي                    اهو اهو    (زود آجيل براي ما بياور) .

فلسفه وجودي اين مراسم در واقع نوعي شادباش و تبريک تولد امام حسن مجتبي ( ع ) است، که به منزله فال نيک گرفته مي‌شود و نوجوانان روستا به صورت سمبليک به درب خانه‌هاي اهالي رفته و ترانه را به نام کوچک‌ترين فرزند پسر خانواده مي خوانند . اين موضوع بيانگر پيوند ميان مذهب تشيع و شادي مردم با شادي اهل بيت با آيين‌ها و ادبيات شفاهي ايراني است که در مراسم اهو اهو جلوه‌گر شده است .